НАЧАЛО

 

ЕЗИЦИ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

РАБОТА

ПИСМЕН ПРЕВОД

УСТЕН ПРЕВОД

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

 

УСТЕН ПРЕВОД


   Необходими документи:
1. СV по европейски образец
2. Документ за завършено висше образование или колеж
3. Документ за владеене на чужд език
4. Препоръки 2 бр.
5. Копие на лична карта
6. Снимка паспортен формат и в цял ръст
7. Анкетна карта
8. Умението да работят на компютър, скенер, интернет и факс е предимство за кандидатите
9. Други

   На кандидатите ще бъде предоставен текст за превод, който трябва да върнат в рамките на 5 работни дни в офиса, разпечатан на хартиен носител и на магнитен носител (дискета).

   Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени в офиса за подписване на трудов или граждански договор. Преди да бъде сключен договор с фирмата, на кандидатите ще бъде проведен инструктаж или обучение в рамките на 5 работни дни.

   Предложението е подходящо за млади духом хора, които обичат да пътуват, да посещават различни населени места в страната и чужбина.

Не е подходящо за кандидати с малки деца, възможни са командировки с продължителност на 14 дни, в страната и чужбина.