НАЧАЛО

 

ЕЗИЦИ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

РАБОТА

ПИСМЕН ПРЕВОД

УСТЕН ПРЕВОД

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ


   - Колеж или висше образование
   - Възраст над 18 години
   - Да притежават българска лична карта или удостоверение за постоянно пребиваване
   - Компютърна грамотност
   - Да живеят на територията на България повече от 6 месеца на година.