НАЧАЛО

 

ЕЗИЦИ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

РАБОТА

ПИСМЕН ПРЕВОД

УСТЕН ПРЕВОД

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ


   Необходими документи:
1. СV по европейски образец
2. Документ за завършено висше образование или колеж
3. Документ за владеене на чужд език
4. Документ доказващ педагогическите им умения
5. Препоръки 3 бр.
6. Копие на лична карта
7. Снимка
8. Анкетна карта
9. Други

   На кандидатите ще бъде предоставен текст за превод, който трябва да върнат в рамките на 7 работни дни в офиса, разпечатан на хартиен носител и на магнитен носител (дискета).

   Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени в офиса за подписване на трудов или граждански договор. Преди да бъде сключен договор с фирмата, на кандидатите ще бъде проведен инструктаж или обучение в рамките на 5 работни дни.

   Към агенцията можете да работите на хонорар, ако имате друга основна работа или по трудов договор.

   Предложението е подходящо за преподаватели. Стажът в езикови школи и училища е предимство.