НАЧАЛО

 

ЕЗИЦИ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

РАБОТА

ПИСМЕН ПРЕВОД

УСТЕН ПРЕВОД

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

 

ПИСМЕН ПРЕВОД


   Необходими документи:
1. СV по европейски образец
2. Документ за завършено висше образование или колеж
3. Документ за владеене на чужд език
4. Препоръки 2 бр.
5. Копие на лична карта
6. Снимка
7. Анкетна карта
8. Други

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ


Задължително техническо оборудване:


1. Компютър WINDOWS, WORD
2. Принтер - лазерен или матричен
3. Интернет достъп

Незадължително техническо оборудване


1. Факс - не е задължително
2. Скенер не е задължително

   На кандидатите ще бъде предоставен текст за превод, който трябва да върнат в рамките на 3 работни дни в офиса, разпечатан на хартиен носител и на магнитен носител (дискета).

   Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени в офиса за подписване на трудов или граждански договор. Преди да бъде сключен договор с фирмата, на кандидатите ще бъде проведен инструктаж или обучение в рамките на 5 работни дни.

   Към агенцията можете да работите на хонорар, ако имате друга основна работа или по трудов договор

   Предложението е подходящо за бъдещи майки, майки с деца или кандидати, на които се налага да прекарват по-дълго време вкъщи.